Nordic Hemp TÜ, Vabriku 3a, Vahi, Tartumaa, Eesti 60534 (edaspidi: Nordic Hemp) soovib kaitsta teie andmeid. Siin lehel kirjeldatakse, kuidas Nordic Hemp kui vastutav töötleja teie isikuandmeid kogub ja töötleb, kui kasutate meie teenuseid ning veebisaiti hemflake.eu.

Palun lugege alljärgnevat hoolikalt, et teaksite, kuidas me isikuandmeid töötleme, kasutame ja edastame.

1. Isikuandmete koosseis ja töötlemise eesmärgid

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja nimetatud alusel:

Turundus   

Selleks et kuvada teile meie veebisaidil ja muudel veebisaitidel (uuestiturundus) asjakohast ning suunatud sisu, kasutame küpsiseid. See oleneb teie nõusolekust ning küpsiste andmete edasine kasutamine põhineb meie õigustatud huvil turustada meie tooteid ja kaubamärke. Lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, saate siit. 

Samuti kasutame toodete brändimiseks ja turustamiseks ühismeedialahendusi (nt Facebook Custom Audience). Sellega seoses saadame räsitud e-posti aadressi, mille oleme teilt muus kontekstis saanud (nt uudiskirjade tellimisel või meie veebipoest ostmisel) kõnealusesse ühismeediasse, mille platvormil kuvatakse teile sponsitud lingid.

Siinne avalikustamine põhineb meie õigustatud huvil turustada oma tooteid ja kaubamärke (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Veebisaidi täiustamine 

Kasutame küpsiseid selleks, et parandada teie kogemust meie veebisaidil, veenduda selle toimivuses, jälgida selle liiklust ja optimeerida selle sisu. See oleneb teie nõusolekust ning küpsiste andmete edasine kasutamine põhineb meie õigustatud huvil teha meie veebisait üha paremaks. Lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, saate siit.

Suhtlus Nordic Hemp-iga ühismeedias

Kui jälgite meid ühismeedias või suhtlete meiega meie profiilidel/lehtedel, sealhulgas Facebookis, Instagramis, Snapchatis jne, siis teabele, mida suheldes jagate, kehtivad nii siinsed kui ka asjakohase ühismeedia privaatsustingimused. Soovitame teil asjakohase ühismeedia privaatsustingimused läbi lugeda.

2. Isikuandmete edastamine

Me edastame teie isikuandmeid ülal kirjeldatud viisil. Lisaks teeme isikuandmed kättesaadavaks partneritele, sealhulgas IT-teenuste pakkujatele, kes töötlevad isikuandmeid Nordic Hemp nimel. Need partnerid on kohustatud järgima Nordic Hemp juhiseid isikuandmete säilitamise ja töötlemise kohta.

Mõni andmetöötleja või alamtöötleja võib asuda väljaspool EL-i. Isikuandmete edastamine väljapoole EL-i põhineb Euroopa Komisjoni standardlepingutel või EL-i ja USA andmekaitseraamistikul Privacy Shield. 

3. Säilitustähtaeg

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui vajalik, et täita ülalnimetatud eesmärgid ja järgida kehtivaid õigusakte, sealhulgas raamatupidamist käsitlevaid õigusakte riikides, kus me tegutseme.

4. Teie õigused

Teil on alati võimalus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele, välja arvatud seadusest tulenevate erandite korral.

Samuti võite paluda meil oma isikuandmeid parandada või nende töötlemist piirata.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul, võite paluda, et teie esitatud isikuandmeid antaks teile struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete ülekantavus).

Soovi korral kustutame teie isikuandmed, välja arvatud juhul, kui meil on volitused neid edasi töödelda.

Samuti võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Vastuväidete esitamise õigus

Võite esitada väite mis tahes töötlemise vastu, mida me teeme õigustatud huve silmas pidades (isikuandmete määruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Sellisel juhul lõpetame töötlemise, välja arvatud juhul, kui võime jätkata seetõttu, et meie õigustatud huvi on teie huvide suhtes ülimuslik või kuna isikuandmed on vajalikud, et õiguslikku nõuet kindlaks määrata, kinnitada või kaitsta.

6. Teate muutmine

Jätame endale õiguse muuta siinset isikuandmete kaitse eeskirja.  

Versioon 1, 25. august 2021